Search This Website

Thursday 31 March 2022

Pariksha Pe Charcha Watch live2022

 Pariksha Pe Charcha Watch live2022 

 Pariksha Pe Charcha Watch live on 1st April 2022, 11.00 am


અગત્યની લિંક

પરીક્ષા પે ચર્ચા જોવા માટેનો પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.


દરેક શાળાએ માહિતી ઓનલાઈન કરવા માટેની લિંક : અહીં ક્લિક કરો


Pariksha Pe Charch Watch Live on YouTube : Click Here


Pariksha Pe Charch Watch Live on Website : Click Here


Pariksha Pe Charch Watch Live on Facebook : Click Here


Pariksha Pe Charch Watch Live on Door Datshan Click Here


"પરીક્ષા પે ચર્ચા" કાર્યક્રમ અંગેની સૂચનાઓ


તા.01/04/2022


સમય: 11 કલાકે


સૂચનાઓ


1. કાર્યક્રમનું પ્રસારણ દુરદર્શનની તમામ ચેનલ પર અને Youtube પર


2. દરેક શાળાઓએ બાયસેગની કનેક્ટિવિટી ચેક કરી લેવી. ગ્રુપમાં જાણ કરવી.


3. ધો.6 થી 8, 9 થી 11 અને આશ્રમશાળાના વિદ્યાર્થીઓએ કાર્યક્રમ ફરજીયાત નિહાળવાનો રહેશે.


4. http://mygov.in/ppc-2022 linkમાં 5 ફોટો અને સંખ્યા ભરવાની રહેશે.


5. સરપંચશ્રી, જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત સદસ્યશ્રી, સ્થાનિક આગેવાનો, શિક્ષણવીદ અને SMCના સભ્યોને આમંત્રણ આપવું.


6. બાળકો માટે તિથીભોજનનું આયોજન કરવું.


7. કાર્યક્રમ પૂરો થયાના 1 કલાકમાં તમામ શાળાઓની કાર્યક્રમ નિહાળનાર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અને 5 ફોટો મોકલવાના રહેશે.


નોંધઃ સદર કાર્યક્રમને અગ્રતા આપીને સમયસર આયોજન કરવું.


SOP for uploading photos of "PPC 2022"by School on MyGov portal


PART A: Click a group photo along with the students (Watching PPC 2022 PM Event) (Assisted by School officers)


1. Make sure the photo clarity is good and appropriate.2. With each entry you are allowed to upload a maximum 5 Photos with a size limit of photos not exceeding 10 MB. (2 MB size of each photo)PART B: Data entry of Photos with MyGov


1. Click on the link https://www.mygov.in/ppc-20222. Click on Upload Photo section


3. Login on MyGovAuth


4. Enter the details as follows4.1 Name (mandatory)


4.2 Email Id4.3 Mobile Number (mandatory)4.4 UDISE code of school


4.5 Name of School (mandatory) 4.6 School State (mandatory)


4.7 School District (mandatory) 4.8 Number of students watching the event (mandatory)

4.9 Upload Photo-Max 5 with total size not exceeding 10 MB (2 MB per image)


Important: Atleast one image is mandatory.


5. Click on submit, a popup will appear with the text "Data entered successfully". Note: Maximum 3 entries are allowed per UDISE code/School is permitted for data entry in PPC 2022.


The interaction every youngster is waiting for is here. Pariksha Pe Charcha 2022 with Hon’ble Prime Minister Narendra Modi to be held on 1st April.


Leave your stress and nervousness behind and get ready to set those butterflies in your stomach free! On popular demand, this time, the Prime Minister’s massively popular interaction will not only have students but also parents and teachers.


You too can get a chance to hang out with one of the most inspiring Prime Ministers ever, ask him for tips, seek advice...you could even pose questions you always wanted answers for!


So, how do you (a student, parent or teacher) get a chance to participate in the fifth edition of Pariksha Pe Charcha? It’s very simple.


Have fun as you learn to read English & more with the magic of your voice


Read Along (formerly Bolo) is a free and fun  speech based reading tutor app designed for children aged 5 and above.


It helps them improve their reading skills in English and many other languages  (Hindi, Bangla, Marathi, Tamil, Telugu, Urdu, Spanish & Portuguese) by encouraging them to read aloud interesting stories and collect stars and badges  together with "Diya", the friendly in app assistant.


Diya listens to children when they read and offers realtime positive feedback when they read well and helps them out when they get stuck - even when offline & without data!


Features: 

• Works Offline : Once downloaded, it works offline, so it does not use any data.

• Safe : Since the app is made for children, there are no ads, and all sensitive information stays only on the device. 

• Free: The app is completly free to use and has a vast library of books with different reading levels from 

Read More »

Wednesday 30 March 2022

Mid Day Meal Gujarat Application

 Mid Day Meal Gujarat Application

 Mid Day Meal Gujarat Application


Gujarat was the second state in the country to have started Mid Day Meal scheme in 1984. It involves provision of hot cooked meal free of cost to school-children on all working days. It aims at increasing enrollment rate, reducing dropout rate and reducing burden of poverty on poor parents and caste discrimination in the society.  


You can Log in with Your School DISE Code and Password

Important Link

Download Mid Day Meal Gujarat Application : Click Here


You can Log in with Your School DISE Code and Password.

The three major goals for MDM are as under:  


a) Child nutrition,


b) Educational advancement and 


c) Social equity.   In addition, the Mid-Day Meal Scheme is viewed as an opportunity to inculcate hygiene and sanitation practices among children.  


MDM Yojna Babat Circular


મહત્વપૂર્ણ લિંક


MDM ડેટા એન્ટ્રી એપ્લિકેશનClick here


MDM ડેટા એન્ટ્રી વેબસાઈટClick Here

👉પી એમ પોષણ યોજના અન્વયે શાળા જન્મ દિવસ નિમિતે તિથિ ભોજન બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર અહીંથી ડાઉનલોડ કરો


👉PM પોષણ અંતર્ગત નવા મેનુ મુજબ પીરસવા બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર👉મધ્યાહન ભોજન વેબસાઈટ ઉપર બાળકોની સંખ્યા અપલોડ કરવા બાબત નો લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો


👉મઘ્યાહન ભોજન વેબસાઈટ સંખ્યા અપડેટ કરવા તથા login કરવા માટે ક્લિક કરો


👉મઘ્યાહન ભોજન વેબસાઈટ ઓપન કરવા માટે ક્લિક કરો

Gujarat was the second state in the country to have started Mid Day Meal scheme.


You Can Check all details from Mead Day Meal Official Website


Mid Day Meal Official Website is https://mdm.gujarat.gov.in/mdm/admin/default/index 


Circular:-Click Here to view

 National Programme of Nutritional Support to Primary Education (NP-NSPE) was launched as a Centrally Sponsored Scheme on 15 Aug, 1995 with intent to increase enrollment, retention and attendance of school going children. This was launched initially in 2408 blocks in the country, by the year 1997-98 the NP-NSPE was introduced in all blocks of the country. Today, the NP-NSPE is the world’s largest school meal programme covering around 12 Crore children in over 9.50 Lacs schools across India. The programme involves contribution from Central and State Government.


Have fun as you learn to read English & more with the magic of your voice


Read Along (formerly Bolo) is a free and fun speech based reading tutor app designed for children aged 5 and above.


It helps them improve their reading skills in English and many other languages (Hindi, Bangla, Marathi, Tamil, Telugu, Urdu, Spanish & Portuguese) by encouraging them to read aloud interesting stories and collect stars and badges together with "Diya", the friendly in app assistant.

Read More »

Saturday 26 March 2022

Benefits of paying credit card bill through cred app

  Benefits of paying credit card bill through cred app

Read More »

Friday 25 March 2022

How to pay credit card bill,RentPay & Education Fees using cred app

How to pay credit card bill,RentPay & Education Fees using cred app

Read More »

Best credit app in india : postpe - India's first QR Credit App

Best credit app in india : postpe - India's first QR Credit App

Read More »

Good News For Free Fire Game suckers Free Fire Max Not Removed From playstore

Good News For Free Fire Game suckers Free Fire Max Not Removed From playstore 

Read More »

Thursday 24 March 2022

Top 10 real time bus tracking system provider in india

 Top 10 real time bus tracking system provider in india

Read More »

Indian 2nd digital surgical strike : Garena Free Fire banned in india | 54 Chinese apps banned by Indian government

Indian 2nd digital surgical strike : Garena Free Fire  banned in india | 54  Chinese apps banned by Indian government

Read More »

Tips to control a bloated stomach

Tips to control a bloated stomach 

Read More »

Indian government yojana (schemes) for students to study abroad

Indian government yojana (schemes) for students to study about 

Read More »

How to download birth and death certificate online | how to know birth and death records of my village

How to download birth and death certificate online |  how to know birth and death records of my village

Read More »

How to convert apl portion card to bpl| operation for changing portion card from apl to bpl

How to convert apl portion card to bpl| operation for changing portion card from apl to bpl 

Read More »

How to to get pan card online with aadhaar card in 10 minutes

 How to get the pan card online with aadhaar card in 10 minutes

Read More »

How to check name in 7/12 utara online |સાત બાર ઉતારો મેળવવાની સૌથી સરળ રીત | Can I check or download the land records on 7 12 or Satbara of Gujarat online?

 How to check name in the 7/12 utara online |સાત બાર ઉતારો મેળવવાની સૌથી સરળ રીત | Can I check or download the land records on the 7 12 or Satbara of Gujarat online?

Read More »

Top 10 weather checking app in india

Top 10 weather checking app in a  india

Read More »

Best law university in india

Best law university in india

Read More »

How to find lawyers online |The 10 Best Online Legal Services of 2022

How to find lawyers online |The 10 Best Online Legal Services of 2022

Read More »

Best free android applications to send greetings

 Best free android applications to send greetings

Read More »

Top 10 credit cards in india easy to get

Top 10 credit cards in india easy to get

Read More »

Best e learning app for school students

Best e learning app for school students

Read More »

Best translation app for android in the world

 Best translation app for android in the world

Read More »

Wednesday 23 March 2022

Best useful tips for your android mobile security

Best useful tips for your android mobile security

Read More »

How to know vehicle owner details by registration number |chassis number | engine number in india

 How to know vehicle owner details by registration number |chassis number | engine number in india

Read More »

Stylish Jewellery Brands in India .

  Stylish Jewellery Brands in India .

Read More »

Basics of Home Insurance, its Cover,Importance and its Advantages

Basics of the Home Insurance, its Cover,Importance and its Advantages

Read More »

Which is the best health insurance currently in India? | irda ranking of health insurance companies in india 2022

Which is the best health insurance currently in a India? | irda ranking of the health insurance companies in a india 2022

Read More »

How to Track Call | Top 10 call tracking software in india

 How to Track Call | Top 10 call tracking software in india

Read More »

Monday 21 March 2022

ECGC PO Recruitment 2022: Apply Online @www.ecgc.in

 ECGC PO Recruitment 2022: Apply Online @www.ecgc.in


ECGC has notified vacancies for the recruitment to the post of Probationary Officer on its website (ecgc.in). Applicants are required to register for the Recruitment Process. As per the short notice, the ECGC PO Online Application will be available from 21 March to 20 April 2022.


ECGC PO Recruitment 2022- Overview


Organization Name Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC)

Post Name Probationary Officer

Total Vacancies 75

Notification Release Date 21st March 2022

Application Mode Online

Category Government Jobs

Selection Process Online Examination


 

Interview


Headquarter Mumbai

Official Site @ecgc.in

Find companies hiring now, see the latest job listings, read interview tips and get hired faster, with Glassdoor.


You can compare companies and salaries, read reviews and discover everything you need to know about your next job. 


Our mission is simple – to help people everywhere find a job and company they love.


With Glassdoor, you get access to millions of job listings and a growing database of company reviews, CEO approval ratings, salary reports, interview reviews and questions, benefits reviews, office photos and more. 


Download Glassdoor now and find jobs, apply on the go and get hired. We have interview tips, career advice, company reviews, and comprehensive insights to help you boost your career.


Educational Qualification:


Graduation from a recognized university


Age Limit:


21 to 30 years


Application Fee:


Gen/OBC/EWS – Rs. 850/-

SC/ST/PwD – Rs. 175/-


PO Salary:


Rs. 53600-2645(14)-90630- 2865(4)-102090


ECGC PO Apply Online


Visit the official website of ECGC at www.ecgc.in


On the homepage clacks on the career tab


Register and fill the application form


Submit all the required document


Pay the application fee


Keep the hard copy of the same for future reference.


Important Links:


Notification: Click Here


Apply Online: Click Here


Our mission is simple – to help people everywhere find a job and company they love.


With Glassdoor, you get access to millions of job listings and a growing database of company reviews, CEO approval ratings, salary reports, interview reviews and questions, benefits reviews, office photos and more.

Read More »

PGVCL Recruitment for 87 Vidyut Sahayak Posts 2022

 PGVCL Recruitment for 87 Vidyut Sahayak Posts 2022

PGVCL Recruitment for 87 Vidyut Sahayak Posts 2022

 
PGVCL Recruitment for 87 Vidyut Sahayak Posts 2022 : Paschim Gujarat Vij Company Limited (PGVCL) Recruitment 2022. Paschim Gujarat Vij Company Limited (PGVCL) has invited online applications for the recruitment of 87 Vidyut Sahayak Posts 2022.
Paschim Gujarat Vij Company Limited (PGVCL) has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates are. 
Paschim Gujarat Vij Company Limited (PGVCL) Job Details

Post Name
Vidyut Sahayak (Jr. Engineer – Electrical – SEBC)
Vidyut Sahayak (Jr. Assistant)
Dy. Superintendent of Accounts
Total No. of Posts
There are total 87 vacancies.

Eligibility Criteria
Vidyut Sahayak (Junior Assistant)
Full time B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A. and B.B.A. in regular mode from recognized University duly approved by UGC with minimum 55% in final year.
Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Electrical)-SEBC
Full time B.E. (Electrical) / B.Tech (Electrical) in regular mode from recognized University duly approved by UGC/AICTE with minimum 55% in 7th& 8th semesters without ATKT.
Deputy Superintendent of Accounts (ST)
C.A. / I.C.W.A. / M.Com. / M.B.A. (Finance) with minimum 55% in final year from recognized University / Institute.
Educational Qualification: Please read Official Notification for more detailed Educational Qualification details.

Selection Process
Candidates will be selected based on an examination.


Age Limit
Dy. Superintendent of Accounts & Vidyut Sahayak (Jr. Engineer – Electrical – SEBC): 41 years on the date of advertisement. (i.e. 17/03/2022)
Vidyut Sahayak (Jr. Assistant): For Unreserved Category: 31 years and For Reserved Category (Inclusive EWS): 36 years on the date of advertisement. (i.e. 17/03/2022)
Application Fee
Vidyut Sahayak (Jr. Engineer – Electrical – SEBC): Rs.500.00 (including GST) and Rs. 250.00 for PWD candidates.
Vidyut Sahayak (Jr. Assistant): Rs.500.00 (Inclusive GST) for UR, SEBC & EWS candidate and Rs.250.00 (Inclusive GST) for ST, SC and PWD candidates
Dy. Superintendent of Accounts: Rs.250.00
Job Location
Paschim Gujarat Vij Company Limited (PGVCL), Gujarat, India.
How to Apply ?
Eligible and interested candidates can apply online through official website.
 
Important Links

Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Electrical)-SEBC: Click Here 

Deputy Superintendent Of Accounts-ST: Click Here 

Vidyut Sahayak Vidyut Sahayak

 (Junior Assistant): Click Here

Apply Online: Click Here

For more details: Click Here

📌Examination to be held on 29.05.2022.

પ્રોવિજનલ આંસર કિ ડાઉનલોડ કરો અહી થી

#PGVCL #Call_Letter

 

Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.

Important Dates
Starting Date of Online Application: 17-03-2022
Last Date to Apply Online: 06-04-2022
Salary
Vidyut Sahayak (Junior Assistant)
Fixed Remuneration for 1st Year Rs.-17,500/-
2nd Year Rs.-19,000/-
3rd to 5th Year Rs.-20,500/-
Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Electrical)-SEBC
Fixed Remuneration for – 1st Year Rs. 37,000/-
– 2nd Year Rs. 39,000/-
– 3rd Year Rs. 39,000/-
– 4th Year Rs. 39,000/-
– 5th Year Rs. 39,000/-
Deputy Superintendent of Accounts (ST)
Minimum in Pay Scale of Rs.35700 – 82100 plus DA, HRA, CLA, Medical, LTC as per Company’s rules

Read More »

Thursday 17 March 2022

How to Get Subsidy on own house|pradhan mantri awas yojana | Subsidy Providing Bank list]

How to the Get Subsidy on a own house|pradhan mantri awas yojana | Subsidy Providing Bank list]

Read More »

How to get car on rent in your city : Top 10 Car rental applications In India

How to get car on rent in a your city : Top 10 Car rental applications In a India

Read More »

Wednesday 16 March 2022

Best place to visit in India On Diwali vacation

 Best place to visit in a India On a Diwali vacation

Read More »

How to make rangoli, top 10 easiest rangoli design applications

  How to make rangoli, top 10 easiest rangoli design applications

Read More »

Check SIM Card Detail Name and Address Mobile, SIM and Location Info

Check SIM Card Detail Name and Address Mobile, SIM and Location Info

Read More »

How to remove piles in one week | ayurvedic tips | Home remedies

How to remove piles in one week   | ayurvedic tips   | Home remedies 

Read More »

Complimentary insurance covers available on HDFC Bank | State Bank of India | ICICI Bank | Axis Bank | Kotak Mahindra Bank | IndusInd Bank | Yes Bank | Punjab National Bank | Bank Of Baroda | Bank Of India | and all other banks

Complimentary insurance covers available on HDFC Bank | State Bank of India | ICICI Bank | Axis Bank | Kotak Mahindra Bank | IndusInd Bank | Yes Bank | Punjab National Bank | Bank Of Baroda | Bank Of India | and all other banks

Read More »

Watch ads and earn money in india without investment

 Watch ads and earn money in india without investment

Read More »

Top 10 best antivirus app for android

 Top 10 best antivirus app for android

Read More »

World's all big temple live darshan

 World's all big temple live darshan

Read More »

How to know my nearest apmc market yard rates

 How to know my nearest apmc market yard rates

Read More »

A useful application to find out how much your mobile screen damage your eyes

A useful application to the find out how much your mobile screen damage your eyes

Read More »

Detailed information on how many vitamins and Minerals are essential for the body and where to get them

Detailed information on the how many vitamins and Minerals are essential for the body and where to the get them

Read More »

How to build customer trust and loyalty

How to the build customer trust and loyalty

Read More »

How to claim motor accident insurance without lawyer in india

 How to the claim motor accident insurance without lawyer in a India

Read More »

Top 10 free short video maker app with music

Top 10 free short video maker app with music

Read More »

Mahindra finance loan shubh utsav

 Mahindra finance loan shubh utsav

Read More »

Best tour planner websites in india

 Best tour planner websites in the india

Read More »

best hotel booking app in india 2022

Best hotel booking app in the India 2022

Read More »

Gujarat Forest Guard Call Letter 2022

Gujarat Forest Guard Call Letter 2022

Gujarat Forest Guard results 2022Gujarat Forest Department published call letter notification for Forest.


 Guard / વનરક્ષક (Class-3) written exam. You can view this notification by below mentioned link and download your call letter. 


You can download your call letter by entering your roll number / confirmation number along with Birth date at below mentioned link.


 Exam Details

Post Name : Forest Guard / વનરક્ષક (Class-3)


Advertisement No. : FOREST/201819/1

Exam Date : 27/03/2022 (12:00 Noon to 02:00 PM)


Call Letter Download Date : 17/03/2022 (02:00 PM) to 27/03/2022 (till 12:00 Noon)


Important Links :

Download Call Letter for Forest Guard Written Exam 2022 

 Forest Guard Exam Call Letter Notification

 

પેપર ડાઉનલોડ 27/3/2022 

 ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પરીક્ષા આન્સર કી ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો 


OMR શીટ ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો  


Gujarat Forest Guard Result LinkClick Here 

270_1_PET-Schedule.pdf  18/5/2022નું અપડેટ 

18/5/2022 નું અપડેટ 

 અહી થી ચેક કરો સમાચાર

Successful Candidate Merit List:- View

PTE call letter download click Here

Unsuccessful Candidate List :-View


Check Your Marks:- View


Download Answer Key (OJAS) : Click Here

Advertisement No. : FOREST/201819/1

Exam Date : 27/03/2022 (12:00 Noon to 02:00 PM)


Call Letter Download Date : 17/03/2022 (02:00 PM) to 27/03/2022 (till 12:00 Noon)


Read More »

How to spot the best deals when buying a car in india

How to the spot the best deals when buying a car in a india

Read More »

How to make resume online , resume maker app list

 Resume the Star 2 Pro CV Developer — Bravery for a iOS Druggies 


Unlike other apps on our list, Resume Star 2 is designed specifically for iOS druggies and features iCloud comity to make it is easier for iPhone druggies to save and partake their PDF resumes. You simply have to fill in a your professional information, and the app will be produce and format a PDF capsule that you can telegraph, post online, or print. Specially, this app operates on the honor system and doesn't ask you to the  pay for the anything until you have landed an interview with your capsule, at which point the app asks that you use the in-app purchase options to the pay them what you suppose they earn. The app doesn't collect particular information without your concurrence, making it a great choice for the sequestration-conscious druggies. 

Notable features 

 • Free interpretation obtainable 
 • In-app purchases$5.99 –$24.99 
 • Support obtainable  FAQs 

Canva — Best for Creative Professionals 


Unlike the other apps on this list, Canva is n’t just a capsule builder — it’s an online platform that lets druggies produce custom resumes, business cards, pamphlets, infographics, bills, and much further. It features innumerous free templates and customization tools which are ideal for professionals in creative diligence that want to produce resumes that stand out. The free plan includes access to over templates for resumes and other documents, 5 GB of pall storehouse, free plates, and cooperative features. The most important thing to keep in mind with Canva is that, due to the wide range of customization options, your capsule may or may not be ATS-friendly, depending on how you format it. As similar, it’s stylish used for resumes that will be published out or posted directly to employers. 

Notable features 

 • Free interpretation available 
 • Subscription plans Pro$9.99/ stoner/ month, billed annually;$12.99/ stoner/ month, billed yearly 
 • Support available Help Center, FAQs 


CV Mastermind — Stylish Resume Advice 
CV Mastermind excels in offering capsule advice for druggies to ameliorate their CVs. A point not plant in other apps on this list, the‘ Overlook my CV’ point lets you upload your capsule, and after a quick analysis, the app will recommend fixes for common miscalculations and offer suggestions for advancements. The app also offers standard capsule- structure tools, including templates, a cover letter builder, and renew exemplifications. When creating your capsule, you can tap on each section for tips on what to write and what information to include. The app does collect particular information that it may partake with Google Play Services, so it may not be an ideal choice for those that prioritize sequestration. Druggies can download their resumes for free, and if satisfied, the app asks that druggies use in-app purchases to pay for the product. 

Notable features 

 • Free interpretation available 
 • In-app purchases$2.49 –$5.99 
 • Support available Dispatch 


Go2Job — Bravery for Mobile Job Applications 


Go2Job is a free capsule builder with in-app purchases that offers all of the necessary tools you need to produce a professional capsule. The free interpretation includes access to three templates, and you can use the in-app purchases to unlock more. It also includes an‘ bus cover letter’ point to help you fluently produce a high- quality cover letter that complements your capsule. What makes this app stand out from others is the capability to telegraph resumes directly from the app and apply to jobs through Indeed. You can put in your job title and position to find available positions in your area and use the app to shoot your capsule directly to employers. 

Notable features 

 • Free interpretation available 
 • In-app purchases$1.99 –$4.99 
 • Support available Dispatch 


Microsoft Word — Best for Microsoft 365 Druggies 


Microsoft Word is extensively used for everything from writing academy papers to cover letters to creative workshop, but it also offers a wide range of high- quality capsule templates for professionals that formerly use Microsoft 365. The main advantage this option has over other capsule builder apps is that you have access to all of Word’s important tools, including spellcheck, alphabet recommendations, and advanced formatting tools. Microsoft Word’s point set can take some getting used to for new druggies, but if you formerly use Word for work or academy, you ’ll likely benefit from the variety of customization options offered by the platform when creating your capsule. One name point is the‘Resume Assistant’ tool which lets you type in a job title and see exemplifications of resumes, experience descriptions, and chops. This tool also reviews your capsule to check for capsule-specific style issues. 

Notable features 

 • Free interpretation not available 
 • Subscription plans Microsoft 365 Particular$6.99/ month; Microsoft 365 Family$9.99/ month 
 • Support available Help Center, Dispatch, Phone, Training, Tickets, Live Support, Forum 


Resume Builder — Stylish for Simple Mobile Resumes 

Whereas other apps offer a wide range of templates and customization options, Resume Builder, available only on iOS, is a great option for professionals that want a simple, streamlined capsule erecting service that's sure to be ATS-friendly. You simply fill in your information, pick from one of the free or paid templates, also let the app produce and format your CV. You can also publish your capsule, dispatch it directly to employers, or import it to a pall storehouse platform like Dropbox or Google Drive. There are free templates available and you can upgrade to decoration for$9.99 per month to unlock all of the app’s curated capsule templates. 

Notable features 

 • Free interpretation 
 • Subscription plans Premium$9.99/ month 
 • Support available Dispatch, Contact Form 

.


Read More »

How to know your kundli and matching online

 How to know the your kundli and  matching online

Read More »

What are the best credit cards for students in India?

What are the best credit cards for the students in India?

Read More »

10 Best Budgeting Apps to Help Plan Your Month

Top 10 Best Budgeting Apps to the Help Plan Your Month

Read More »

How to add your business to google maps

How to the  add your business to a   google maps 

Read More »

How to check your name in kisan samman nidhi yojana list 2022

How to check your name in the kisan samman nidhi yojana list 2022 

Read More »

Top 10 online job providers in usa

 Top 10 online job providers in a usa 

Read More »

How to apply PAN card online step by step

How to the apply PAN card online step by step 

Read More »

How will you look in old age ? top 10 age progression predators applications

How will you look in the old age ? top 10 age progression predators applications

Read More »

Top 10 screen lock app for android in india

 Top 10 screen lock app for the android in a india

Read More »

Tuesday 15 March 2022

How to know my phone has virus, How to Remove It?

 How to the know my phone has a contagion, How to the Remove It? 

Read More »

Eligibility and procedure of lpg gas subsidy in india

 Eligibility and procedure of the lpg gas subsidy in a india

Read More »

top 10 best dating apps India 2022

Top 10 Best courting apps in a India 2022

Read More »

Best Jobs In New Zealand 2022

  Best Jobs In New Zealand 2022

Read More »

Best Jobs In Germany 2022

  Best Jobs In Germany  2022

Read More »

Best Jobs In Brazil 2022

 Best Jobs In Brazil 2022

Read More »

What is better credit card or Personal loan?

 What is better credit card or Personal loan? 

Read More »

Which auto is better electric or gas?

Which auto is better electric or gas? 

Read More »

Upcoming electric cars in india 2022

 Upcoming electric cars in india 2022

Read More »

How to download my village map with details

How to download my village map with details

Read More »

Ek Parivar Ek Naukri Yojana

 Ek Parivar Ek Naukri Yojana

Read More »

Top 10 Trusted Plutocrat Making Apps of 2022

 Top 10 Trusted Plutocrat Making Apps of 2022

Read More »

Trading strategies for beginners, top apps for online trading

Trading strategies for beginners, top  apps for online trading

Read More »

How to find caller details?

 How to find caller details?

Read More »

KOTAK 811 ACCOUNT, HIGHEST INTEREST PAYING DIGITAL ACCOUNT

 KOTAK 811 ACCOUNT, HIGHEST INTEREST PAYING THE DIGITAL ACCOUNT

Read More »

WHAT IS CREDIT SCORE AND HOW TO Ameliorate IT?

 WHAT IS CREDIT SCORE AND HOW TO Ameliorate IT? 

Read More »

How to get instant particular loan

 How to get instant particular loan 

Read More »

Monday 14 March 2022

WHAT IS MUTUAL FUND AND HOW TO EARN SAFELY FROM IT

 WHAT IS MUTUAL FUND  AND HOW TO EARN SAFELY FROM IT

Read More »

Top 10 high return paying collective finances in India

 Top 10 high return paying collective finances in India 

Read More »

TOP 10 ONLINE DEGREE PROVIDER Spots

TOP 10 ONLINE DEGREE PROVIDER Spots 

Read More »

How to find job whats app group links to get incontinent job in your area

 How to the find job whatsapp group links to get incontinent job in a your area 

Read More »

Best finance management app android

  Best finance management app android 11 best Android budget apps for the  money management

 

 

Budgeting your capitalist is truly important. We live in an a period where subscription services are the common. You have the usual array of rent and utility to the pay. Plus, capitalist these days is the little tighter than it used to be a comparatively speaking. Balancing a checkbook is a dead, but there are apps that do basically the same thing important hastily and more efficiently. Also are the swish budget apps for the capitalist operation (on Android)! We’d also like to give an honorable citation to the Our Budget Book (Google Play link). 

 

 

The stylish budget apps on the Android 

 

 • AndroMoney 
 • Financial Calculators 
 • Goodbudget 
 • Google Wastes 
 • Mint 
 • Monefy 
 • Money Manager 
 • My Budget Book 
 • My Finances 
 • Portmanteau 
 • Perk bank apps 

 

What do budget apps do? 

 

There are the two main types of the budget apps. The first is an a expenditure shamus. This is a substantially used by the people who abate a lot of the stuff from their assessments. Business possessors who travel a lot, bloggers like us, truckers keeping track of the reflections and country country country miles driven, and all feathers of the other professionals use expenditure trackers. This lets you know how important plutocrat you spend on all the stuff you can need for your job (and life). You also have all the word you need when duty season rears it is monstrous head. 


The other style of budget app is the bone you are the  presumably allowing of. It is keeps track of your bank budget, your charges, bills, mileage, and other similar goods. These are useful for the keeping track of where your plutocrat goes so that you lose lower of it. They are especially helpful for the folks who manage multiple accounts at formerly and pay a lot of their bills online.  

1.AndroMoney 

 


Price Free (with advertisements) 

 

AndroMoney is one of the most popular and successful expenditure trackers on the Google Play. The app offers the cross- platform support for the web and iOS as well. Some of the features include multiple accounts, support for the account balances and transfers, budgeting functions, support for the multiple currencies, and backing up to Excel if demanded. The design is a suddenly clean and the analytics are laid out into  the logical and easy-to- read manner. We also have love that this is a free app. There are announcements, but it is hard to maintain a budget when you are spending a hundred bones a time on a subscription option. In any case, there is not a whole lot wrong with this app. It is seems to the work fairly well. 

 

Get it on Google Play 

 

2. Fiscal Calculators 

 

 


Price Free/$4.99 

 

Financial Calculators is a vital tool when the figuring out ofyour budget for the future. The app is the principally a collection of calculators that can help you figure out various goods. For case, it has a loan calculator so you can be see what your payments and interest will be a like. This app has around three or four dozen calculators in the total that range from home buying to the fixed vs malleable rate and indeed a return-on- investment calculator. It is won not  manage your capitalist, but it will help you make lower bad opinions on a forthcoming purchases. It is one of the must-have- have- have budget apps. 

 

 

Get it on Google Play 

 

3. Goodbudget 

 

 


 

Price Free/$6.00 per month/$ 50 per time 

 

Goodbudget is a fairly popular app for budgeting. It is features cross-platform support so you can be check it out on Android, the web, or iOS if you want to. Everything syncs between the those platforms. Also, you will get expenditure shadowing, income shadowing, and some other decent budgeting tools. It is uses Material Design and it looks lovely. You can be also export your data as a CSV train, QFX (for Quicken), and OFX (Microsoft Money) in case you need that. It is one of the farther simple budget apps. Some of the main features are free. The rest bear a subscription. 

 

Get it on Google Play 

 

 

4. Google Sheets (and similar apps)

 

 

 

Price Free 

 

Short of getting a piece of the paper and writing it down, using a spreadsheet is about as old academe as it gets. Google Wastes and similar apps work truly well as a budget apps. Simply fill in the cells with the your income, charges, and other data. You can be also see what you make and spend every month. Google Wastes is the completely free so we will recommend that bone. Still, enough much any office app (with the spreadsheets) or spreadsheet app will do the trick. It is old academe, but it is also much simpler. It is a good option for those who are largely security conscious. 

 

Get it on Google Play 

 

 

5. Mint 

 


 

Price Free 

 

Mint is actually a relief for an aged app called a Mint Bills. Both are developed by the Intuit, the same company that does TurboTax. This bone has a lot of features. You can be see everything in one place, manage your bills and capitalist, and indeed pay your bills if you want to. It will also give your credit score, remind you of the forthcoming bill- factor authentication (for security), and a web app that you can use. Some are the lamenting the death of Mint Bill. It will a entered a lot of one- star reviews as a result. Still, it seems to have rebounded. 

 

Get it on Google Play 

 

 

6. Monefy 

 

 

Price Free/$2.50 

 

Monefy is one of the farther simple budget apps. Its claim to fame is the how quick it is to use. The app tries to set itself up in a way that makes adding new data snappily and easily. It is generally does a enough a decent job. Alongside that, you will get various currency support, a erected-in calculator, passcode protection, Dropbox integration, contrivances, and more. The interface takes a moment to the learn. Still, once you get into the using app, it really is easy. You can be pick up the free interpretation using the link over and the pro interpretation costs$2.50. 

 

Get it on Google Play 

 

 

7. Money Manager

 


 

Price Free/$3.99 

 

The simply named Plutocrat Director is an a effect app for the budgeting capitalist. It features a more visual experience so you can be see where your capitalist is going rather of the just reading numbers. You will also get a passcode ice, asset operation, instant stats, and up-to-the- moment clerk. You can also the congeal and restore your data in case you need to switch bias. It is also labors to an Excel spreadsheet format if you need that. It uses the Material Design. That makes the UI look enough good. It is free to download with the pro interpretation going for the $3.99. You can also use this app for the free if you subscribe to Google Play Pass. 

 

Get it on Google Play 

 

 

8. My Budget Book 

 

 

Price$2.99 

 

My Budget Book is a serious app. It features all kinds of the fine details and allows you to set limits by a order. Thus, you can be decide how important to the spend on clothes, entertainment, etc. Also, it is features 100 offline support, no announcements, no in-app purchases, and a themed, Material Design interface. The entire thing is largely customizable and that makes it is important. You can also export to HTML or CSV. It does not have common advanced features like cross-platform support, but it does not really need it. The only strike is that you will have to pay for this bone up front. 

 

Get it on Google Play 

 

 

9. My Finances 

 

 


Price Free with in-app purchases 

 

My Finances is a one of the better budget apps. On top of the common stuff, you will  be suitable to manage multiple accounts, plan for the unborn charges, and indeed view a complete history of the your conduct. It is wrapped up in a colorful, Material Design interface. It’s customizable and allows for the repetitive charges (like bills). That means it takes a little while to set up but it should be track just about everything. Also, the app is still truly important in development. The devs have formerly promised goods like cross-device syncing in the future updates. 

 

Get it on Google Play 

 

 

10. Wallet 


 

 

Price Free with in-app purchases 

 

Carryall is an app with a charge. It is aims to help you bring your tumultuous financial situation under control as snappily as possible. Like multitudinous, it syncs your balance and deals with the your factual bank. It also features account sharing so you can be partake with your significant other, accountant, or whatever. It also the supports multiple currencies, pall syncing, bond shadowing, templates, shopping lists, and it can be export to a variety of train types. It will all done up with a Material Design interface. It is  worth a look at the least. 

 

Get it on Google Play 


 

11. Your banking app 

 

 


Price Free ( generally) 

 

Your banking app is the actually a enough decent budget app as a well. You can view your balance, recent deals, pay bills online, convert capitalist, and more. Some banks have a farther features than others. Still, they are all generally get the basics right. Those who only need introductory budgeting tools can be generally make do with just their banking app. Multitudinous credit card companies also have sanctioned apps and you can be use those important suchlike banking apps. Sanctioned banking apps also the generally have machine- pay for your bills, the capability to download the bank statements, and other stuff you can be may need, especially during duty season. 

 

Get it on Google Play 

 

 

Read More »